Deadun di Sumedru – Câmpulung-Muscel – 02.11.2013

.

Dzâlili a culturâei armâneshtsâ, M. Kogälniceanu – Constantsa – 28.09.2013

.

Dzâlili a hoarâei Bashchioi – 17.08.2013

.

Spectacol Diadunu di Ayiu Yioryi Câmpulung-Muscel – 11 mai 2013

.

Bana Armâneascâ – 30 martie 2013

.

Spectacol – Yina, yina Pap Cârciunu – decembrie 2012

.

Deadun di Sumedru – 3-4 noiembrie 2012

.

Crushova – 4-5 august 2012

.

Deadun di Ayiu Yioryi, Câmpulung-Muscel – 5 mai 2012

.

Gala Bana Armâneascâ – 3 martie 2012

.

Radio România Internaţional – 17 decembrie 2011, înregistrări colinde

.

Searâ Armâneascâ, București – 17 decembrie 2011

.

Spectacol Câmpulung-Muscel – 29 octombrie 2011

.

Spectacol Muzeul de Geologie, Bucuresti – 2 octombrie 2011

.

Ziua Națională a Armânilor – 22-23 mai 2011 – București, Parcul Herăstrău

.