“Boatsea Armâneascâ” Theya.A.Peanci – premiu I, la Festivalul – “Njica lândârushi” – 16.11.2013

“Boatsea Armâneascâ” – Cânticu sh’giocu armânescu-Casa di Culturâ a’lu Emil Hagi – 03.11.2013

.

“Boatsea Armâneascâ” – Spectacol – Deadun di Sumedru – Câmpulung-Muscel – 02.11.2013

.

“Boatsea Armâneascâ” – Searâ Armâneascâ -1- Câmpulung-Muscel – 02.11.2013

.

“Boatsea Armâneascâ” – Searâ Armâneascâ -2- Câmpulung-Muscel – 02.11.2013

.

“Boatsea Armâneascâ” – Cânticu sh’giocu armânescu, tu padea a’lu Emil Hagi – 02.11.2013

.

“Boatsea Armâneascâ” – Dzâlili a culturâei armâneshtsâ, M. Kogälniceanu-Constantsa – 28.09.2013

.

“Boatsea Armâneascâ” – Dzâlili a hoarâei Bashchioi – 17.08.2013

.

“Boatsea Armâneascâ” – Etâ ‘msheatâ-C.Elena Badea & Nelu Peanci -Dzuua Armânjiloru – 23.05.2013

.

“Boatsea Armâneascâ” – Numtâ di Chihâiadzâ

.

“Boatsea Armâneascâ” – ‘Msheatâ iasti primveara

.

“Boatsea Armâneascâ” – Ah, lăi, gione livendu – Nelu Peanci, Corina Elena Badea shi Iancu Gană

.

“Boatsea Armâneascâ” – Ai Dafinä ma s’vrei tini – Nelu Peanci & Theya. A. Peanci

.

“Boatsea Armâneascâ” – Aidi vini toamna – Nelu Peanci & Theya. A. Peanci

.

Boatsea Armâneascâ – Spectacol “Deadun di Ayiu Yioryi” – 11 mai 2013

.

Boatsea Armâneascâ – “Coru armânescu”

.

Boatsea Armânescâ – Multu ‘msheatu âi gioclu armânescu – 31.03.2013

.

Boatsea Armâneascâ – Gala premiilor – Bana armâneascà – 30.03.2013

.

Boatsea Armâneascâ – Paidushca

.

Boatsea Armâneascâ – Aidi vini toamna vimtulu sh’ploili

.

Boatsea Armâneascâ – Dado lea’nji chirui ciuprachea

.

Boatsea Armâneascâ – Câtu ti voiu la hoara armâneascâ.

.

Boatsea Armâneascâ – Armânä tsi’msheatâ hii.

.

“Gimbushi Armâneascâ” Nelu Peanci-armonica

.

“Boatsea Armâneascâ”.Spectacol Câmpulung-Muscel, 3-11-2012.

.

Tufeki câdzurâ njilj di ori – Boatsea Armâneascâ

.

Ah läi gione livendu – BOATSEA ARMÂNEASCÂ

.

Spectacol “Dzuua Armânjiloru” 23-05-2012. Bucureshti. 1-partea

.

Spectacol “Dzuua Armânjiloru” 23-05-2012. Bucureshti. 2-parte

.

Spectacol “Di adunu di Ayiu Dimitri”. 05-05-2012

.

Nelu Peanci – armonica. Instrumental-coru-Armânescu

.

Gala Premiilor Omlu a Anlui – Bana Armaneasca 2012 – Editsia a 15 – a .Spectacol. 1-parte

.

Gala Premiilor Omlu a Anlui – Bana Armaneasca 2012 – Editsia a 15 – a .Spectacol. 2-parte

.

Gala Premiilor Omlu a Anlui – Bana Armaneasca 2012 – Editsia a 15 – a .Spectacol. 3-parte

.

Nelu Peanci & Theya Peanci – Searâ Armâneascâ – Previ – 18 Decembrie 2011

.

Nelu Peanci & Theya Peanci – Nu ti anvirina – Searâ Armâneascâ – Previ 18 Decembrie 2011

.

Nelu Peanci &Theya Peanci – Lunä moi lunä lea – Searâ Armâneascâ – Previ 18 Decembrie 2011

.

Gimbushi Armâneascâ di Ayiu Dumitru 1 – Câmpulung Muscel – 29 octombrie 2011

.

Gimbushi Armâneascâ di Ayiu Dumitru 2 – Câmpulung Muscel – 29 octombrie 2011

.

Gimbushi Armâneascâ di Ayiu Dumitru 3 – Câmpulung Muscel – 29 octombrie 2011

.

Gimbushi Armâneascâ di Ayiu Dumitru 4 – Câmpulung Muscel – 29 octombrie 2011

.

Gimbushi Armâneascâ di Ayiu Dumitru 5 – Câmpulung Muscel – 29 octombrie 2011

.

Boatsea Armânească – Spectacol Campulung Muscel – 29 octombrie 2011

.

Ianula Gheorghe & Nelu Peanci – Spectacol Câmpulung Muscel – 29 octombrie 2011

.

Cânticu sh`jocu armânescu, Câmpulung Muscel – 29 octombrie 2011

.

Acasâ la Emil Hagi, cânticu shi giocu armânescu, Câmpulung Muscel – 29 octombrie 2011

.

Nelu Peanci si Theya Alexandru Peanci la Muzeul de Geologie, Bucuresti – 2 octombrie 2011

.

Ziua Națională a Armânilor – Parcul Herăstrău, București – 23 Mai 2011 – Nelu Peanci și Theya Alexandru Peanci în concert live

.